استقبال و حضور پرشور مردم در سخنرانی مهدوی احمدی نژاد
سخنرانی دکتر محمود احمدی نژاد در حسینیه قائم آل محمد (عج)

دکتر احمدی نژاد پس شرکت در مراسم جشن برگزار شده در میدان ۷۲ نارمک به سمت حسینیه حرکت کرده و ساعت ۱۹:۱۵ در حالی که دکتر الهام مشغول سخنرانی در حسینیه قائم آل محمد (عج) بود؛ به محل رسیده و مورد استقبال پرشور مردم قرار گرفت.

ادامه مطلب