تنها گزینه، امام زمان

در سازمان ملل آغاز و پایان سخنانم با نام امام بود که برخی‌ها اعلام می‌کردند بسیاری از افرادی که در آنجا حضور دارند این موضوع را نمی‌فهمند اما در سال‌های اخیر دیدیم که ذکر نام امام چه تاثیری داشته است.

ادامه مطلب

امام تجلی حقیقت

امام تجلی تام و تمام حقیقت عالم است و هر قدر ما در عناوین دقیق‌تر شویم، مطمئنا در شناخت امام به ما کمک خواهد کرد و هر قدر تلاش ها برای شناخت بهتر امام در قالب هنری پیگیری و عرضه شود، مطمئناً ماندگارتر خواهد بود.

ادامه مطلب

هزار و صد و هفتاد سال خانه نشینی

امام مهدی(ع) هزار و صد و هفتاد سال است که شاهد همه ظلم‌های عالم است و همه شیاطین عالم بسیج شده‌اند تا مانع از حاکم شدن او شوند. در این بین هستند کسانی که در غم امام علی(ع) گریه می‌کنند، اما یادی از امام زندهِ حاضرِ مظلومِ خانه‌نشین نمی‌کنند.

ادامه مطلب

عید غیدی یک اتفاق بزرگ تاریخ

روز غدیر روز عادی در عداد سایر روزها نیست. یک اتفاق بزرگی در تاریخ افتاد. یک فرصت استثنایی خدا در اختیار بشریت قرار داد. توسط بهترین خلق محبوب‌ترین خلق پیامبر عزیز دست بشریت را گرفت و در دست انسان کامل گذاشت…

ادامه مطلب

سفر لبنان

استقبال با شکوه، تاریخی و بی نظیر لبنان از رییس جمهوری اسلامی ایران مردم لبنان با قرار گرفتن در دو سوی مسیر حرکت کاروان حامل رییس جمهور سابق با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و تصاویری از امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و دکتر احمدی نژاد

ادامه مطلب