09 copy

امام فرمود میزان حال افراد است، معنایش این است که ممکن است عده ای در شرایطی بسیار خوب و در خدمت ملت باشند، افتخار بیافرینند، مدال بگیرند اما در شرایط دیگری در نقطه دیگری قرار بگیرند.

آنها که سابقه ارزشمند دارند نیازمند مراقبت بیشتری هستند و باید هم از خودشان، از سابقه‌شان و هم از آرمانها و حقوق ملت و آرمانهای ملت مواظبت کنند. بنابراین کسانی که دارای چنین سابقه ارزشمندی هستند، مسئولیتشان سنگین‌تر است. بنده در سخنرانی به یک حادثه تاریخی و به ماجرای جناب طلحه و زبیر اشاره کردم، آنها در کنار رسول خدا بودند، مجاهدتها کردند، خدمات کردند، نشان افتخار گرفتند، جایگاه آنها در آن زمان محفوظ بود اما اینها انسان را تا آخر عمر حفظ نمی‌کند.

بعضی ها به من گفتند ذکر نامها شائبه توهین دارد، بنده قاطعانه رد می‌کنم، بنده قصدم توهین نیست، نقد یک حادثه تاریخی و عبرت‌آموزی است، برای همه ما عبرت است، همه باید از تاریخ عبرت بگیریم، هر کس با هر سابقه ای از مرز عدالت خارج بشود در نقطه مقابل عدالت قرار    می گیرد. اصل عدالت است و وقتی خارج شد دیگر اعتباری ندارد. عده‌ای می‌گویند ما با امام بودیم. با امام بودن کافی نیست، عمل امروز مهم است. ملت همه با امام بودند، باید امروز را ببینیم.

بعضی ها می‌گویند بحث شیعه و سنی است. بحث شیعه و سنی نداریم و حتی در اداره کشور مسلمان و غیرمسلمان نداریم. همه شیعه و سنی، مسلمان و غیر مسلمان از حکومت انتظار عدالت دارند. وظیفه محوری حکومت، اجرای عدالت است و به فضل الهی باید بر این پافشاری کنیم و بایستیم.

۲۳ خرداد ۱۳۸۸/گفتگوی تلوزیونی با مردم