8J6T3694 copy

اولین حقیقتی که در نظام سرمایه‌داری زیر چرخ‌های توسعه طلبی، افزون خواهی و چپاول ثروت و فرهنگ ملت‌ها له شد، حقیقت زن بود. ببینیم چه کردند.

چیزی از وجود زن در دنیای سرمایه‌داری باقی نمانده است. آن‌قدر زن را له کردند که از وجود او برای تبلیغ کالا استفاده می‌کنند. معلوم است که وقتی چیزی را خرج چیز دیگر می‌کنیم، آن چیز دیگر باید در نظر ما با ارزش‌تر باشد. آنها هم به نوع دیگری روح لطیف زن را خشکاندند. حاصلش چه شد؟ هم در دوره مارکسیستی و هم در دوره سرمایه‌داری از آنجا که چشمه معرفت و محبت در جامعه خشک شد، روح همه خشن شد، خودخواهی‌ها، توسعه‌طلبی‌ها و حیوانیت‌ها غلبه کرد و آدم‌هایی بروز کردند که کشتن دیگران برای آنها نه تنها خجالت آور و تأسف بار نیست، بلکه نشاط آور است و به کشتار انسان‌ها افتخار می‌کنند.

در دوره اخیر دیدید، از دل مرکز سرمایه‌داری عالم افرادی ظهور کردند که برای رأی آوردن در انتخابات و حل مشکل چند سرمایه‌دار فاسد طراحی و حمله کردند و بیش از یک میلیون انسان را در منطقه ما قطعه‌قطعه کردند و هر روز هم می‌کشند و می‌کشند و می‌کشند. کار را به جایی رسانده‌اند که پدر به پسر و پسر به مادر و دختر به هیچ یک و هیچ کس به هیچ نیست.

خشونت در اوج است. خبرها را داریم، اما بسیاری از خبرها منتشر نمی‌شود. روزانه بیش از سی نفر در خیابان‌ها فقط بر اثر خشونت پلیس و صدها نفر بر اثر سایر خشونت‌ها کشته می‌شوند.

من گزارشی از اروپا دیدم، از زنان متأهل نظر خواهی کرده بودند، بیش از ۷۰ درصد اعلام کرده بودند که در زندگی مشترک به کرات مورد ضرب و شتم‌های شدید قرار می‌گیریم، اما برای حفظ خانواده دم بر نمی‌آوریم.

۲ خرداد ۱۳۹۰/ سخنرانی در همایش بانوی بصیر