آیا ما نمی‌توانیم الگوی شهرسازیمان را به گونه‌ای تغییر بدهیم که مردم خودشان مسئول محیط زیست و ایجاد فضای سبز بشوند و هزینه‌های تأمین مسکن‌شان کاهش پیدا بکند و در ویلا زندگی بکنند. آیا نمی‌شود؟

IMG_3757716152586

به نظر شما آیا می‌شود کشور را بدون مردم اداره کرد؟ به نظر شما آیا می‌شود مشکلات را بدون مردم حل کرد؟ به نظر شما آیا می‌شود فضای سبز را بدون مردم ایجاد کرد؟ جزء محالات است. شهرداری تهران که قوی‌ترین شهرداری کشور است. دو هزار هکتار، بقیه را جمع بزنیم، چقدر می‌شود؟ ما سالی ۵۰۰ هزار هکتار فضا باید درست کنیم که بتوانیم ظرف ده سال محیط طبیعی ایران را اصلاح کنیم.پانصد هزار کجا و دو هزار شهرداری کجا که یک رکورد است- و۲۰ هزار کل شهرداریها کجا؟ چاره‌ای نیست جز اینکه مردم وارد بشوند.

اما سؤال اساسی، آیا ما نمی‌توانیم الگوی شهرسازیمان را به گونه‌ای تغییر بدهیم که مردم خودشان مسئول محیط زیست و ایجاد فضای سبز بشوند و هزینه‌های تأمین مسکن‌شان کاهش پیدا بکند و در ویلا زندگی بکنند. آیا نمی‌شود؟ من می‌گویم می‌شود. کسی حکم نکرده است که ما دایره‌ای را ببندیم و بعد مدام فشار بیاوریم.

سخنرانی به مناسبت هفته منابع طبیعی/ یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۸۹