هشتگ انتخابات نهایی

          در پاسخ به مطالبه، مراجعه و پرسش های مکرر جمع زیادی از مردم عزیز درباره نظر دکتر محمود احمدی نژاد نسبت به نامزدهای محترم و فهرست های انتخاباتی در انتخابات پیش رو؛ ضمن احترام به همه کسانی که برای خدمت صادقانه به ملت شریف ایران اعلام آمادگی کرده اند، پایگاه اطلاع رسانی دکتر احمدی نژاد بر این نکته تصریح می کند که دکتر محمود احمدی نژاد هیچ کاندیدایی در انتخابات نداشته و هرگز توصیه و نظری مبنی بر تایید یا حمایت از نامزدهای محترم و فهرست های انتخاباتی نخواهد داشت.