JDID9289

اثر دیگر خون شهید و ایثارگری، به وجود آوردن اراده و همت، تشجیع ملتها و دمیدن روح شجاعت و خودباوری در ملتهاست. در تمام نقاط دنیا به سرعت ملتها در حال به حرکت درآمدن هستند، در آستانه جهش‌اند و از قدرتهای فاسد نمی‌ترسند. سالهای سال آنها از احمق‌ها، نادان‌ها و بی‌اطلاع‌ها استفاده کردند. این کار همیشگی منافقان است. احمق‌ها بازیچه دست منافقان‌اند. چهرۀ خودشان را پس بسیاری از حرفها به نام مذهب و دین، پنهان کردند. یک مشت احمق را برای پیشبرد اهدافشان ابزار دست خودشان قرار می‌دهند. خون شهدا باعث می‌شود که ما فریب بازیگری احمق‌ها را نخوریم و چهرۀ منافق، فریبکار و جنایتکار امریکا را از پشت این صحنه‌ها تشخیص بدهیم. خیال کردند که اگر به دست احمق‌ها جنایت بکنند ملت ایران خودش را مقابل احمق‌ها تصویر می‌کند، اشتباه کردند. خون شهید آگاهی بخش و بیدار کننده است.

ما در تمام حوادث جنایت بار منطقه دست پلید امریکا و صهیونیست ها و متحدین امریکا را می‌بینیم. خیال کردند که ملت ایران و ملتهای منطقه فریب می‌خورند، خیر. ما خودمان را در مقابل چهار آدم جاهل بی‌اطلاع نمی‌بینیم. ما با ارباب‌های اینها طرف‌ایم. فکر کردند بیایند خودشان را پنهان کنند، نمی‌توانند، چون خون شهید غبارها و پرده‌ها را می‌درد و چهره‌های نفاق را افشا می‌کند.

شاید کسانی که دستانشان به این جنایت آلوده شد، تصور نمی‌کردند که این خون جاری است و ثمره خواهد داد. خیال کردند یک طراحی بکنند و جان سالم به در ببرند. دوباره همان بساط تسلط و دروغگویی و چپاول را برپا کنند، اما خون شهدا آنها را افشا کرده است. هیچ کس در دنیا به سردمداران امریکا اعتماد ندارد و این حاصل خون شهیدان ماست.

اگر به وضعیت مستکبران نگاه کنیم در سرازیری سقوط‌اند. به هر دست آویزی دست می‌اندازند اما پایدار نمی‌مانند.

۲۴ فروردین  / در جمع خانواده شهدا و ایثارگران استان سیستان و بلچستان۱۳۹۰