IMG_7273 copy

ما باید خودمان و با روش‌های خودمان مسائل‌مان را حل کنیم. دولت‌های استکباری نمی‌توانند و نباید به ما درس آزادی و عدالت بدهند.

آنان خود منشأ بی‌عدالتی‌ها و دیکتاتوری‌ها هستند. آنها به ملت‌های خود نیز ترحم نکرده و شرایط ناعادلانه وسختی را به آنها تحمیل کرده و مجال اعمال اراده را از آنها سلب کرده‌اند. می‌بینید که همه ملت‌ها به تنگ آمده‌اند و فریاد می‌زنند ولی فریادرسی ندارند.

مردم در چنگال نظام های حزبی و رسانه‌های وابسته به صهیونیسم اسیر و با ثروت‌های غارت شده از منابع سایر ملت‌ها مواجه‌اند. در بهترین حالت باید از یک حزب به حزب دیگری که در واقع نسخه دوم همان است پناه ببرند و دوباره روز از نو و روزی از نو.

دولت‌های استکباری نمی‌توانند الگوی ما باشند حتی اگر چهره و نقاب را عوض کنند.

آزادی و دموکراسی از لوله تفنگ ناتو و با دخالت غربی‌ها به دست نخواهد آمد.

آنان در اداره امور خودشان شکست خورده‌اند و خسارات سنگینی بر جامعه بشری تحمیل کرده‌اند. نباید اجازه داد که با تغییر شعار و به نام دموکراسی و آزادی همان اهداف استعماری را محقق کنند.

ما باید خودمان و مبتنی بر فرهنگ و آموزه‌های خودمان تصمیم بگیریم و عمل کنیم. در شر آنان تردیدی و به خیرشان امیدی نیست.

آزادی حقیقی و کرامت انسانی فقط و فقط در سایه عدالت و عبودیت، پیروی از دستورات پیامبر عزیز خاتم و ایمان و تقوای حاکمان و مردم محقق می‌شود که به لطف الهی فرهنگ ما سرشار از این ارزش‌هاست.

همه باید با همدلی و بر اساس آموزه‌های پیامبر اسلام و با اتکا به اراده ملت‌هایمان و با گفتگو و منطق تلاش کنیم امت وسط و جامعه شاهد را در کشورهایمان بر پا کنیم. این خواست ملت‌های ماست.

سخنرانی در اجلاس فوق العاده همکاری اسلامی در مکه/ ۲۵ مرداد ۱۳۹۱