دکتر محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه ۵ مرداد ۹۶ با حضور در محمودیه تهران به همراهی مهندس اسفندیار رحیم مشایی و جمعی از مردم عدالتخواه و انقلابی تهران، ضمن ابراز احساسات گرم و پرشور هواداران و علاقمندان به ایشان از آزادی حمید بقایی استقبال کردند.

1F6A2493

1F6A2562شب آزادی بقایی (1)شب آزادی بقایی (2)شب آزادی بقایی (3) شب آزادی بقایی (4) شب آزادی بقایی (5)شب آزادی بقایی (6) شب آزادی بقایی (7) شب آزادی بقایی (8) شب آزادی بقایی (9)شب آزادی بقایی (10) شب آزادی بقایی (11) شب آزادی بقایی (12) شب آزادی بقایی (13)شب آزادی بقایی (14)شب آزادی بقایی (15)شب آزادی بقایی (16)شب آزادی بقایی (17)شب آزادی بقایی (18)شب آزادی بقایی (20) شب آزادی بقایی (21)شب آزادی بقایی (22) photo_2017-07-27_11-58-15 photo_2017-07-27_11-58-16