دکتر محمود احمدی نژاد به دعوت شورای تبیین آرمان های انقلاب اسلامی و بازخوانی خط امام و رهبری، پنجشنبه (۲۴ تیرماه) در مسجد جامع خامس آل عبای شهرستان ملارد سخنرانی کرد.


425301025_69090 425339794_13258 425431772_15059 425206826_69893 425705731_13306 425326153_70730 425314215_69815 425427426_69878دکتر محمود احمدی نژاد به دعوت شورای تبیین آرمان های انقلاب اسلامی و بازخوانی خط امام و رهبری، پنجشنبه (۲۴ تیرماه) در مسجد جامع خامس آل عبای شهرستان ملارد سخنرانی کرد. 

425609529_13172

425610614_13062 425702545_13524 425622475_13027 425426592_29636 425702328_13166 425609131_13184