دکتر محمود احمدی نژاد که ظهر امروز برای اقامه نماز جمعه در مصلی شهر بورسا ترکیه حاضر شده بود، در هنگام خروج از مصلی مورد استقبال پرشور هزاران نفر از مردم قرار گرفت. 

وی در هنگام ورود به حیاط مصلی با استقبال بی نظیر نمازگزاران روبرو شده و با وجود تلاش حلقه محافظان ترک برای دور کردن جمعیت از دکتر احمدی نژاد، نمازگزاران اطراف دکتر احمدی نژاد حلقه زده و با شعارهایی همچون” مجاهد احمدی نژاد” و” مرگ بر اسراییل” به ابراز احساسات خود نسبت ایشان پرداخته و آرزوی پیروزی دکتر احمدی نژاد بر اسراییل و آمریکا را کردند.

IMG_6659 copyIMG_6665 copyIMG_6666 copyIMG_6668 copyIMG_6672 copyIMG_6678 copyIMG_6682 copyIMG_6699 copyIMG_6708 copyIMG_6743 copyIMG_6751 copyIMG_6771 copyIMG_6775 copyIMG_6780 copyIMG_6782 copyIMG_6786 copyIMG_6795 copyIMG_6802 copyIMG_6806 copyIMG_6831 copyIMG_6833 copyIMG_6836 copyIMG_6871 copyIMG_6873 copyIMG_6876 copyIMG_6878 copyIMG_6879 copyIMG_6890 copy