25

آدم می خواهد از امام حرف بزند البته من که از امام چیزی نمی دانم ولی همین عشقمان را بخواهیم ابراز کنیم، باید دائم بگوییم. بگوییم تو چقدر خوب و زیبا و مهربان و پاکی. چقدر دوستدار بشری. چقدر فداکاری و چقدر غصه می خوری امام. من آنجا مقایسه کردم و گفتم حضرت نوح چقدر زحمت کشید؟ ۹۵۰ حضرت نوح ۹۵۰ سال غصه خورد، یعنی طولانی ترین زمانی که یک پیامبر غصه خورده، ۹۵۰ سال بود. امام عصر چند سال است دارد غصه می خورد؟ تا الان هزار و صد و شصت و چند سال تا الان. اصلاً غصه های امام با بقیه پیامبران الهی جز پیامبر عزیز اسلام قابل مقایسه نیست. امام همه ما، ذهن و دل و کردار ما را می بینید. او همه این ظلمهایی را که می شود می بیند.

امامی که جدش وقتی یک خلخال را از پای یک زن یهودی کنار مرز در تجاوز کفار جدا کردند، گفت جا دارد که یک مرد بمیرد؛ غصه امیر المؤمنین. حالا این امام ۱۱۶۵ سال است دارد همه این ظلمها را می بیند. این امام چقدر باید پخته بشود! چه کار می خواهد بکند که باید این قدر تحمل کند؟ معلوم است که باید بیاید همه انسانها را زنده کند.

۹ آبان ۱۳۸۷ /دیدار با علما و روحانیون استان لرستان