امام تجلی تام و تمام حقیقت عالم است و هر قدر ما در عناوین دقیق‌تر شویم، مطمئنا در شناخت امام به ما کمک خواهد کرد و هر قدر تلاش ها برای شناخت بهتر امام در قالب هنری پیگیری و عرضه شود، مطمئناً ماندگارتر خواهد بود.

چرا فلسفه وجودی امام مهم است و چرا خداوند از ابناء بشر عهد بر میثاق با امام گرفت؟ امام مهم است، برای اینکه انسان مهم است، تردیدی نیست که مهم‌ترین موضوع خلقت، آفرینش انسان است، زیرا اگر انسان را از آفرینش بگیریم، چیزی باقی نمی‌ماند. 

انسان موجودی است که خداوند پس از خلق آن به تمام ملائک دستور داد، در برابر او سجده کنند، در حالی که سجده به غیر خدا حرام است. خداوند همه این عالم را برای انسان و انسان را برای خود خلق کرد، خداوند انسان را در متن پستی خلق کرد، اما نپسندید که او در این پستی بماند و ظرفیت انسان را تا حدی بالا قرار داده است که تجلی خود او بر روی زمین باشد و به عبارتی دیگر خلیفهالهی کند. . انسان باید تلاش کند تا به مقام خلیفهالهی برسد، انسان در این راه ابتدا باید مقام خلیفهالهی را بشناسد، یعنی خدا را بشناسد و لازمه این امر این است که ابتدا خود را بشناسد و در آن راه اصلی گام بردارد. . محال است خداوند مسئولیتی را برای مخلوق خود تعیین کرده باشد اما اسبابی برای ادای آن فراهم نکند؛ این از عدل خدا به دور است.

۱۶مهر۹۰