970W0334 copy

یکی از ویژگی های امام (ره) مبارزه با اشرافیت و روحیۀ طاغوتی‌گری بود. او با همۀ وجودش در برابر اشرافی‌گری به خصوص اشرافی‌گری دولتی و مسئولان ایستاد و ایستادگی کرد و حتی دربارۀ میل به طاغوت و طاغوتی گری مبارزه و سفارش و برخورد می‌کرد و دست‌های فاسدان را از بیت‌المال و حقوق ملت قطع کرد و فرمود: حقوق ملت را از حلقوم متجاوزان بیرون خواهم آورد. او مخالف اشرافی گری و دست اندازی به بیت المال و غارت آن بود و برخورد می‌کرد. او به خصوص با میل به اشرافی‌گری در نظام الهی جمهوری اسلامی به شدت مخالفت می‌کرد و هرگز آن را به رسمیت نشناخت.

امام پرچمدار مبارزه با ظلم و ظالمان و مدافع مظلومان در سراسر جهان بود. او پرچمدار ایستادگی در برابر مستکبران و زورگویان عالم و حمایت از مستضعفان بود.

بگذارید یکی دو جمله از امام را در اینجا برایتان قرائت کنم. او می‌فرمود: ما در برابر دولت امریکا با همۀ قدرتش مقاومت می‌کنیم و از هیچ قدرتی نمی‌ترسیم. ما باید بر امریکا غلبه کنیم و او را در همۀ منطقه شکست دهیم. ما تسلیم بی‌عدالتی نخواهیم شد و با ستمگران کنار نخواهیم آمد. ملت عزیز ایران! شما شرقِ تجاوزگر و غربِ جنایتکار را به وحشت انداخته‌اید. هیچ گاه با هیچ قدرتی سازش نکنید که یقین دارم نمی‌کنید و هرکس در هر مقام که خیال سازش با شرق و غرب را داشت، بی محابا و بدون هیچ ملاحظه‌ای او را از صفحۀ روزگار براندازید که سازش با شرق و غرب خودباختگی و خیانت به اسلام و مسلمین است.*

۱۴ خرداد ۱۳۹۰ / سخنرانی در حرم مطهر امام راحل

*صحیفه امام خمینی/جلد ۱۲/صفحه ۱۴۸