شهادت امام رضا

ما جز شناخت امام، نمی‌توانیم دریافتی از خداوند داشته باشیم و وقتی امام را زیارت می‌کنیم در اصل خدا را زیارت می‌کنیم، بنابراین زیارت امام، انسان را به خداوند نزدیک می‌کند.

محال است کسی که فطرت خود را سرکوب نکرده باشد، امام را زیارت کند و عاشق او نشود. اگر حقیقت وجود امام رضا (ع) را برای هفت میلیارد جمعیت جهان درست تعریف کنیم، همگان عاشق او خواهند شد.

این انتخاب خداست و خداوند ویژگی‌های امام را معرفی می‌کند که مهمترین این ویژگی‌ها، عبد بودن است.

آزادی یک مطالبه و آرزوی تاریخی انسان‌هاست، نمی توان کسی را پیدا کرد که به دنبال آزادی نباشد، از سوی دیگر تنها راه رسیدن به آزادی مطلق عبارت است از بندگی مطلق و از این رو امامان آمدند تا انسان را آزاد کنند، چون خود آزادترین انسان‌ها و بنده‌ترین بندگان خدا هستند.

ما معرفت و نوری غیر از وجود امام نداریم و از سوی دیگر امام واسطه فیض و رحمت خداست. امام اوج معرفت است و هیچ کس را در عالم هستی مهم‌تر و بالاتر از خدا نمی‌شناسد.

امام در درون خود عدالت کامل و تجلی آن است؛ امام عینیت عدالت و هدایت است. امروز وارث همه خوبی‌های عالم امام عصر (عج) است، بنابراین باید از معرفت امام رضا (ع) به امام عصر (عج) متصل شویم.

خدا را سپاسگزاریم که معرفت امام در جمهوری اسلامی ایران رو به گسترش است و افق نگاه به امام و عظمت او تنها در راستای برآورده شدن حوائج فردی نیست. امروز در هر کجای عالم سخن از امام رضا (ع) به گوش می‌رسد، باید در زندگی انسان‌ها تاثیر گذاشته و به شناخت بیشتر امام عصر (عج) ختم شود.

در سخنرانی خود در سازمان ملل آغاز و پایان سخنانم با نام امام بود که برخی‌ها اعلام می‌کردند، بسیاری از افرادی که در آنجا حضور دارند این موضوع را نمی‌فهمند اما در سال‌های اخیر دیدیم که ذکر نام امام چه تاثیری داشته است. امام زمان برای همه انسان‌ها و همه موجودات عالم است، همانطور که پیامبران برای همه انسان‌ها هستند.

امروز وظیفه ما این است که برای جایگزینی حاکمیت امام عصر (عج‌) به جای وضع موجود، تلاش کنیم.

اختتامیه نهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگی، هنری امام رضا (ع)/ مشهد مقدس