دکتر محمود احمدی نژاد: امروز جهان نیازمند عدالت است، نیازمند مقاومت با ظلم و بی‌عدالتی است. امروز جهان نیازمند گسترده شدن سایه برابری است. امروز ما نیازمند وحدت هستیم اما باید حول چه چیزی وحدت کنیم.

محور وحدت ما باید قرآن باشد اما در  کنار آن ما نیازمند عینیت قرآن هستیم. ما نیازمند انسان کامل هستیم چرا که قرآن بدون انسان کامل و برداشت و تفسیر از آن به اختلاف می‌رسد همانگونه که ۱۴۰۰ سال اختلاف وجود داشته است. قرآن و انسان کامل هر دو یکی هستند. امام و انسان کامل عینیت قرآن است. با بیان خود قرآن را عینیت می‌بخشد.

اصلا بحث این گروه و یا این قبیله و آن طایفه نیست بحث، بحث قرآن است. بحث کمال است. انسان کامل متعلق به تمام بشریت است. مال گروه، طایفه و قبیله خاصی نیست. بحث گروه، طایفه و قبایل به خاطر عدم اعتقاد به حبل الله است. چه طور مسلمانی، مسلمان دیگری را با شعار الله اکبر می‌کشد. کجا پیامبر گرامی اجازه داده مسلمانی مسلمان دیگری را بکشد مگر به حق. آن کسی که کشته می‌شود قرآن را تلاوت می‌کند و آن کسی هم که می‌کشد هم قرآن تلاوت می‌کند.

در اینجا بحث بحث قرآن است، بحث بحث طایفه نیست. اصالت طایفه از ناحیه شیطان است. پیامبر گرامی اسلام متعلق به همه است. انسان کامل متعلق به تمام بشریت است نه فقط برای مسلمانان بلکه برای بودایی‌ها، مسیحی‌ها و یهودی‌ها هم هست. عزیزان من شناخت قرآن بدون امام محال است و این ربطی به گروه‌ها ندارد دسته بندی شیعه و سنی ساخته شیطان است. قرآن یکی است. خدا یکی است.

تدبیر و تدبر و تلاوت در قرآن بدون شناخت عینیت حقیقی آن فایده‌ای ندارد، قرائت و تلاوت قرآن بدون شناخت حقیقی قرآن تنها انسان را منحرف می‌کند. برخی گمان می‌کنند که ظاهر عبادت سازنده است. اما شیطان بیش از ۷ هزار سال عبادت کرد و با یک اشتباه همه آن از بین رفت. امروز جامعه بشری نیازمند انسان کامل است، چه کسانی می‌خواستند در جهان آزادی و دموکراسی را برپا کنند اما با اصلی‌ترین دشمن آزادی و کرامت انسان‌ها تبدیل شدند چرا که ناقص بودند. جهان امروز برای نجات خود نیازمند انسان کامل است.

حقیقت قرآن وحدت آفرین است، عزیزان من تمام شر و تلاش شیطان بر این است که اندیشه و دل‌های انسان را از قرآن و امام دور کند. انسانی که از حقیقت انسان و حقیقت قرآن غافل شد در مسیر شیطان است حالا فرقی نمی‌کند که در میخانه باشد یا در طواف خانه خدا قرار داشته باشد.

IMG_89668972518634