12344

مقام معظم رهبری در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) فرمودند که خط امام باید بازخوانی و مجدد معرفی شود. من هم عمیقا معتقدم که این کار مهم ترین کار فرهنگی است که باید در کشور و دنیا انجام شود. اگر شیطان موفق شود راه و اندیشه های امام را کنار بزند یا تحریف کند، دیگر چیزی باقی نخواهد ماند. چرا که بنای انقلاب بر اندیشه های امام (ره) است که همان اندیشه های اسلام ناب محمدی (ص) است.

باور به امام عصر (عج) روح حاکم بر تمام اندیشه های امام (ره) است. آنچه که به این اندیشه ها روح و اثر می دهد باور به امام عصر و نقش ایشان در عالم است. امام (ره) معتقد بود که در عالم همه چیز در اختیار امام عصر (عج) و همه ی سنت های الهی در جهت اراده ایشان است. همه ی خوبی ها و همه ی خیرات به امام (عج) برمی گردد. امام (عج) واسطه فیض الهی است.

علما و روحانیونی که در ماه مبارک یا زمان های دیگر در تبلیغ هستند. دو کار را در حین تبلیغ انجام می دهند. این دو کار اول هدایت و دوم تربیت جامعه است. که البته این همان کار خداوند و پیامبران است. هدایت یعنی راه نشان داده شود. خداوند انسان ها را خلق کرده که کمال پیدا کنند. موجودات بدون هدف خلق نشده اند و بر اساس برنامه ای منظم و جامع در جهت کمال پیش می روند. شناخت این مسیر و معرفی آن می شود هدایت و تربیت یعنی شکوفا کردن استعدادهایی که خداوند در وجود انسان قرار داده است.

امام راحل ما عمیقا به این حقایق باور داشت و تمام زندگی اش را بر پایه ی باور عمیق به وجود و نقش امام عصر (عج) در عالم تنظیم کرده بود. امام راحل ما تمام زندگی اش همین بود. هم هدایت شده بود و هم شکوفا شده بود. امام سال ۵۷ و سال ۴۲ با یکدیگر خیلی فرق می کند. در یک راستا هستند اما سطح آنها با یکدیگر فرق می کند. امام در سال ۶۸ که از دنیا رفتند از امامی که سال ۵۷ انقلاب کرد خیلی متفاوت و بالاتر بودند، چون تربیت شده و رشد یافته بود. صفات مختلفی از جمله عمق معرفت، شجاعت، اراده، کشف حقایق، ایمان کامل و استقامت در وجودش شکل گرفته و رشد پیدا کرده بود. در بسیاری از توطئه های دشمن تقریبا همه ی مسئولین کشور فریب می خوردند اما امام راحل با دو جمله، نقشه ی دشمن را نقش بر آب کرده و عمق توطئه را با زبان ساده به مردم نشان می داد. همه این ها برای آن بود که امام راحل (ره) در یک سطح بالاتری قرار گرفته و هدایت شده و رشد یافته بود.

امسال مقام معظم رهبری فرمودند که باید ویژگی های امام راحل بخشی از کارها، سخنرانی ها و منبرها باشد و این البته معرفی همان اسلام است و فرقی با هم ندارند. بعضی از دوستان یادشان هست که ۴۰ سال پیش مستکبران چه می کردند. ابرقدرت ها جایی برای انسان و انسانیت باقی نگذاشته بودند. در تفکر انقلابیون و آزادی خواهان آن دوران نمی گنجید که در مقابل ابرقدرت ها بایستند. باور عمومی این بود که برای نجات و استقلال از یک قدرت باید به دیگری متکی بود و راه نجات دیگری وجود ندارد. اما امام راحل با توکل بر خدا و تحت عنایات امام عصر(ع) محکم در مقابل همه ی ابرقدرت ها ایستاد و راه جدیدی را برای زندگی متعالی و آزاد به بشریت معرفی کرد.

امروز معرفی خط امام (ره) در واقع معرفی خط پیامبر (ص) است. چرا که شیطان آمده است تا اسم امام (ره) را از دنیا پاک کند. نمی دانید که چقدر فیلم، داستان، سریال و مقاله سرشار از دروغ منتشر می کنند تا همه را به این باور برسانند که امام (ره) شکست خورد، یا امام (ره) تمام شد و یا امام (ره) خیلی انسان بدی بود و هیچ دستاورد و خوبی نداشت. اقدامات امثال بنده را هم به حساب امام راحل می گذارند. اما در پاسخ به سوال شما چند جمله درباره راهبردهای بلند مدت مستکبرین در منطقه عرض می کنم.

۲۸ خرداد ۹۴ / سخنرانی دکتر احمدی نژاد در دیدار با طلاب