امروز هر کس به دنبال عدالت است و ادعای کمال آفرینی دارد باید به دنبال معرفی امام و حاکمیت امام باشد در غیر این صورت بی راه رفته است.

رئیس جمهور گفت: اکنون بسیاری در تلاطم هستند و می‌گویند ما می‌توانیم عالم درست کنیم این در حالی است که آن‌ها نتوانستند خودشان را درست کنند و هر کس ادعای اصلاح گری دارد شرط درست بودن آن این است که ببینیم چطور به امام دعوت می‌کند.

۲۰۱۴ February 02

IMG-20140306-WA0002