در مورد ویژگی‌های انسان تراز حکومت علوی و مهدوی، یک جمله نتیجه‌اش را خدمت شما می‌گویم. عزیزان من، مهم‌ترین معیار و شاخص برای اینکه ببینیم در خط امام هستیم یا نه، باید به قلب‌مان مراجعه کنیم. بین خودمان و خدا. اگر همه عالم جمع بشوند و برای آدم فریاد بکشند، اما انسان بین خودش و خدا بداند که در خط نیست فایده‌ای ندارد و به عکس همه عالم علیه ۷۲ تن جمع بشوند اما آنها بدانند که در خط هستند تمام آن بسیج جهانی علیه آنها فایده‌ای ندارد. اثری از همه آن چند ده هزار نفری که برای مقابله رفتند نماند. اما آن ۷۲ نفر ماندند و خواهند ماند. به میزانی که قلب ما از عشق به امام سرشار باشد به همان اندازه مؤمن و موحد هستیم و در مسیر هستیم و هرچقدر سر این لیوان و ظرف خالی باشد به همان نسبت از خدا، حقیقت و انسانیت دور هستیم و اصلاً کاری به ظاهر و بیان ندارد. بالاترین معیار خودمان هستیم. اصلاً ما برای اینکه قلبمان سرشار از عشق به خدا باشد آفریده شده‌ایم. یعنی عشق به انسان کامل و امام معصوم و امام در هر دورانی هست. امروز هم عاشورا هست. ببینیم چقدر دلمان به عشق امام می‌تپد؟ چقدر عشق امام وجودمان را پر کرده است؟ چقدر به دنبال رسیدن به امام هستیم. رسیدن و عشق امام مستلزم شناخت و آگاهی است. اگر شناخت و آگاهی نباشد چه بسا آدم صحنه در مقابل امام حسین (ع) است. فرمودند اگر کسی بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است و این کاری به نماز، روزه و عبادت ندارد. عزیزان من همه این عالم برای انسان است. حادثه کربلا اتفاق افتاد برای اینکه راه را به انسان‌ها نشان بدهد، مرز باریک حق و باطل را به انسان‌ها بشناسد، راه را تا ابد باز کرد که انسان‌ها خود و مسیرشان و حب الله را بشناسند.

۸ آذر ۹۱ قسمتی از سخنرانی در جمع بسیجیان