آیت الله طالقانی در شجاعت و معرفت و بزرگواری زبانزد بود به گونه ای که امام راحل از او با عنوان ابوذر زمان و زبان گویای او را به عنوان شمشیر مالک اشتر توصیف کردند. آزادگی و آزاداندیشی یک نعمت الهی است و همه پیامبران مامور ترویج این ویژگی ها بودند و مرحوم طالقانی هم عمیقا طرفدار آزادی و آزاداندیشی بود. مرحوم طالقانی در دفاع از حق و عدالت قاطع و شجاع بود، انسان‌هایی که روح آنها رشد و ارتقاء می‌یابد، کلامی تأثیرگذار و دارای روح پیدا می‌کنند که حتی با بیانی ساده انسانها را متحول می‌کند.

اعتقادی ارزش دارد که از روی آزادی باشد و حقیقت انسان و شکوفایی و کمال او در انتخاب آزادی محقق می شود.
کسی که آزاد نباشد نمی تواند به معنای واقعی کلمه انتقادپذیر باشد. آیت الله طالقانی در زمانی که به عنوان نماینده مجلس خبرگان مسئولیت داشت از نشستن روی صندلی در ساختمان قدیم مجلس خودداری می کرد و معتقد بود با نشستن بر روی صندلی ممکن است کم کم بر روی نشستن صندلی های آنچنانی و پست و مقام عادت کنند. به خدا قسم اگر طالقانی و امثال طالقانی ۱۰ یا ۱۵ سال دیگر می ماندند محال بود که در این کشور جریان اشرافیت شکل بگیرد.

انسان‌هایی که خود و حقیقت وجودی خود را بشناسند و در مسیر کمال حرکت کنند از مرز زمان و مکان خارج شده و جاودانه می‌شوند و مرحوم طالقانی نیز کسی بود که از مرز زمان و مکان خود عبور کرد و وجود او محدود به جغرافیا، تاریخ، سیاست و حزب خاصی نبود. مرحوم طالقانی عاشق انسان‌ها بود و به انسان ها عشق می ورزید،همین خصوصیات او باعث شد تا مردم به ایشان علاقه فراوانی داشته باشند.

آیت الله طالقانی انسانی فرهیخته بود که سخن گفتن درباره رفتار و شخصیت او کاری بسیار سخت است. برای سخن گفتن از مرحوم طالقانی باید از انسان و انسانیت صحبت شود چرا که انسان مهم‌ترین موضوع آفرینش است که اگر وجود او از هستی کنار گذاشته شود، چیزی در این جهان نخواهد ماند. انسان هنگامی که رشد کرده و متعالی می‌شود، قدرت‌های استکباری و دنیوی برای او هیچ ارزشی ندارند و در واقع در برابر او قدرت محسوب نمی شوند. انسان‌ها به میزانی که متعالی می‌شوند به همان میزان هم محبت و عشق آنها نسبت به مردم بیشتر می‌شود و در واقع وجود خدا در وجود آنها جلوه‌گر می شود و مرحوم طالقانی هم فردی بود که دنیای مادی برایش ارزشی نداشت.

مراسم پاسداشت مقام مرحوم آیت الله سیدمحمود طالقانی / ۹۰٫۶٫۲۱