4N0A4937-copy

من معتقد هستم بعد از ۳۷ سال انقلاب ما همچنان مظلوم است. چرا که آن طوری که باید شناخته نشد و معرفی نشد. خیلی ها می آیند رفتار برخی مسئولین، احزاب و افراد را می گیرند و می گویند انقلاب این است دیگر، با همان هم قضاوت می کنند. در حالی که چه بسا آن رفتارها در نقطه مقابل انقلاب است و از اساس با انقلاب مشکل دارد.

همه باید تلاش کنیم یکبار دیگر انقلاب را مرور و بازخوانی کنیم. انقلاب چه بود و چه هست؟ چه باید باشد؟ برای چه باید باشد؟ هدف انقلاب چیست؟ اگر این سوالات را پاسخ ندادیم همان دشمنان پاسخ می دهند و ما به جای اینکه از مقصد انقلاب سر در بیاوریم ممکن است از جایی سر در بیاوریم که اصلا فکرش را هم نمی کردیم.

من معتقد هستم اگر انقلاب به خوبی تعریف بشود، تک تک رفتارهای افراد و گروه ها را می شود با آن سنجید و تشخیص داد که کدام کار در جهت است و کدام کار در خلاف جهت است. نمی شود که دو کار ضد هم ولی هر دو انقلابی باشند. یکی به آن طرف برود و دیگری در نقطه مقابل و دو طرف هم بگویند ما انقلابی هستیم. من می خواهم در محضر شما آن چیز را که خودم می فهمم استفاده بکنم و درس پس بدهم.

دکتر احمدی نژاد در جمع شورای بازخوانی خط امام استان خوزستان/ ۵ فروردین  ۹۵