IMG-20150206-WA0005

می خواهم یک جمله درباره ورزش بگویم. به نظر من ورزش نه تنها در سلامت جسم و فکر بلکه در همه ابعاد زندگی تأثیر تعیین کننده دارد. اگر کسی به طور مرتب ورزش کند همه استعدادهای انسانی اش بهتر و زیباتر شکوفا می شود. سرعت دریافت، تحلیل، عکس العمل و صحت دریافت و صحت عکس العملش به لحاظ اخلاقی، روحی، معنوی و پاکی بهتر می شود. این نیست که فکر کنیم ورزش فقط در خدمت سلامت جسمی جامعه است بلکه در خدمت سلامت همه ابعاد جامعه است. این ورزش همگانی است و ورزش قهرمانی در خدمت خودباوری، افتخار ملی، غرور ملی، روحیه توانستن و روحیه شکستن مرزها و فتح قله های بلند برای یک ملت است.

کسی خیال نکند که اگر یک ورزشکاری رفت و قله ای را فتح کرد حیطه اثر او در ورزشکاران یا یک شادی کوتاه مدت در ملت است. خیر، وقتی ورزشکاری قله ها را فتح می کند، روحیه توانستن، امید و اراده را در همه اقشار ملت می دمد. آن کسی که در بخش علمی کار می کند با روحیه دیگری کار می کند.

آن کسی که در بخش فنی و صنعتی کار می کند و حتی آن کسی که در بخش سیاسی کار می کند با روحیه دیگری کار می کند. طبیعی هم است. در یک مسابقه ورزشی ده نفر، بیست نفر، پنجاه نفر، مشغول ورزش اند اما میلیونها نفر دارند این ورزش را می بینند و با لحظات ورزش ضربان قلبشان، فشارشان، روحیاتشان و عواطفشان بالا و پایین می شود. امروز ورزش لازمه یک زندگی موفق و پرنشاط است. بنابراین همه باید ورزش کنند. از نگاه من انسان ناتوان وجود خارجی ندارد.

۱۹ آبان ۱۳۸۷/ تصویر مربوط به پنجشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۳ می باشد