8J6T4178 copy

امروز انتخابات تمام شده است، احدی حق ندارد از کسی بپرسد که به چه کسی رأی داده است. این حق تک تک ملت است و همه باید از این حقشان استفاده بکنند و خوشبختانه اکثریت قاطع ملت از این حق استفاده کردند، نظر من این است که همه ملت ایران آماده بودند از این حق استفاده کنند و تکلیف خودشان را ادا کنند.

همه ملت در این پیروزی بزرگ و حماسه بزرگ امروز سهیم هستند. همه جوانها همه نوجوانهای این سرزمین فرزندان بنده هستند، فرزندان این ملت هستند، من همه آنها را دوست دارم و با تمام وجود به تک تک آنها عشق می‌ورزم و به آنها افتخار می کنم و سعادت و سلامت منتهای آرزوی من است. من می خواهم همه جوانهای ایران در قله های پیشرفت باشند، با سلامت و نشاط باشند. یکی از دعاهای من در ملاقاتهای مردمی، آرزوی پیشرفت نهایی و بزرگ برای همه جوانهای این سرزمین است.

بنده فرزند کوچک ملتم، بارها گفته‌ام خاک پای ملت بزرگ ایران هستم، به نوکری مردم افتخار می کنم و آن را با هیچ چیزی در عالم عوض نمی کنم. چرا که ملت ایران بهترین ملتها در طول تاریخ است. شایسته ترین ملت ها در طول تاریخ است. من به شما افتخار می کنم و همه زندگی‌ام را در راه عزت و آسایش و رفاه شما صرف خواهم کرد. البته من در آینده درباره سیاستها و جزئیات برنامه ها مجدداً با شما مردم عزیز سخن خواهم گفت.

باید یک بار دیگر در پایان از همه ملت و کسانی که مشارکت و کمک کردند این حماسه بزرگ را آفریدند، از همه کسانی که برای کاندیداها ستاد برپا کردند، اطلاع رسانی کردند، از همه هواداران کاندیداها، از وزارت کشور و برپا کنندگان و برگزارکنندگان انتخابات، از شورای نگهبان و مسئولین تشکر ‌کنم. نظارت بر انتخابات در ایران کاملاً مردمی است، هیئتهای انتخابات و اعضای شعب همه مردم اند. در شهر و روستا ناظرین هم از متن مردم اند. انتخابات مردمی است، از همه تشکر می‌کنم، از رسانه ملی که زحمت بسیار کشیدند و برای خلق این حماسه عظیم تلاش کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

۲۳ خرداد ۱۳۸۸/گفتگوی تلوزیونی با مردم