یادداشت/ حجت الاسلام بهمن شریف زاده:

امام خمینی(قدّس سرّه) انقلاب را زمینه ساز ظهور منجی بشریت، حضرت بقیه الله الاعظم علیه السلام می دانست و با نگاه به افق بلند ظهور انسان کامل، به راهبری نهضت همّت گماشت.

کارهای بزرگ، از آرمان های بلند کارپردازان آن ها حکایت دارد و آرمان های بلند عاملان کارهای سِتُرگ، گواه بر اندیشه های بزرگ ایشان است. انقلاب اسلامی ایران از بزرگترین رخدادهای قرن معاصر است که با ابتنا بر دو رکن مردم و رهبری به وقوع پیوست.

ایمان، همت، استقامت و فداکاری بی همتای مردم ایران از یکسو و آرمان ها و اندیشه های بلند، درایت و شجاعت رهبرِ بی نظیری همچون امام خمینی(قدّس سرّه) از سوی دیگر، سبب پیدایش رخداد بزرگ عصر حاضر شد. بدون شکّ، انقلابی که با رهبری امام پدید آمد با تشکیل و تثبیت نظام جمهوری اسلامی، تدوین و تصویب قانون اساسی و حتی با رحلت امام، پایان نپذیرفت؛ زیرا آرمان های راهبر بزرگ انقلاب، که با جان و دل از سوی ملت بزرگ ایران پذیرفته شد، به اندازه ای بلند و بزرگ بود که انقلاب را تا بیداری ملّت های جهان و اتصال به روزگار شکوفایی باطن بیکران انسان ها و پیشوایی همه مستضعفان جهان امتداد می بخشد، ” وَ نُرِیدُ اَن نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ استُضعِفُوا فِی الاَرضِ وَ نَجعَلَهُم اَئِمه وَ نَجعَلَهُمُ الوَارِثِین”.

آری امام خمینی(قدّس سرّه) انقلاب را زمینه ساز ظهور منجی بشریت، حضرت بقیه الله الاعظم علیه السلام می دانست و با نگاه به افق بلند ظهور انسان کامل، به راهبری نهضت همّت گماشت. او به استعدادهای بی اندازه اما خفته ی میلیاردها انسانی می اندیشید که با ظلم مستکبران جهان، فرصت شکوفایی نمی یافت و آن ها را از بهروزی در پرتو تابناک انسان کامل، محروم می داشت.

آرزوی تشکیل حزب جهانی مستضعفان که از هر دین و مکتب و آیینی در آن عضویت یابند در راستای همین اندیشه شکل گرفت. معرفت به آرمان ها و اندیشه های این مرد بزرگ الهی و مرور پیوسته آن ها، مردم را در مسیر انقلاب نگاه خواهد داشت و غفلت از این آرمان ها، زیان و خسران را برای غافلان رقم خواهد زد. انقلاب امام خمینی(قدّس سرّه) و مردم قهرمان ایران، پیش می رود و از حرکت باز نمی ایستد، لکن آنها که آرمان های رهبرکبیر انقلاب را بشناسند و همسو با آن گام بردارند، در مسیر تابناک انقلاب قرار می گیرند و با آرمان های متعالی آن به تعالی می رسند و آن ها که امام و آرمان هایش را فراموش کنند از مسیر انقلاب خارج شده و سقوط می کنند. هم از این رو بر خود تکلیف می دانیم که برای شناسایی و بازخوانی آرمان ها و اندیشه های بلند امام بکوشیم و محصول تلاش خویش را منتشر سازیم، باشد که در همان مسیر تابناکی گام برداریم که شهیدان همیشه شاهد امّت خمینی روزگار گذراندند.