1154

هر ملتی که بخواهد به جایی برسد باید روی پای خود بایستد، چرا ملت ایران در طول هفت الی هشت هزار سال مانده است با آنکه حوادث زیادی آمده و رفته است، ولی ملت ایران همچنان باقی مانده است. یکی از علت‌های اصلی این موضوع این است که ملت ایران روی پای خود ایستاده و تکیه بر دیگران نداشته است.

کسانی که از ادبیات توهین‌آمیز در مورد ایران استفاده می‌کنند و رفتارهای بچه‌گانه‌ای انجام می‌دهند و فکر می‌کنند که ملت ایران به چند قلم ارز بند است، آنها نمی‌فهمند ملتی که چند هزار سال روی پای خود ایستاده یعنی چه؟ چرا که آنها خود ریشه و اصالت ندارند و متوجه نمی‌شوند هر چه قدر سر و صدا کنند، وقتی ملت ایران همت کند از این مسائل عبور می‌کند و ده‌ سال دیگر می‌بینیم حرف‌های که امروز آنها می‌زنند، تبدیل به جوک شده و خنده‌دار است.

خیلی‌ها درتاریخ تصمیم گرفتند که ملت ایران را محو کنند علت آن روشن است که هرچه نگاه می‌کنند درخشندگی است و آنها فکر می‌کردند که اگر هجوم بیاورند می‌توانند این ملت را محو کنند، ولی اکنون می‌بینیم آنها محو شده‌اند و ملت ایران همچنان مانده است. اینها نیز امروز فکر نکنند، قوی‌تر و جلوتر از قبلی‌ها هستند اینها نیز رفتنی هستند.

باید با فکر و تدبیر خودمان ایران را بسازیم و این شدنی است، باید قفل‌ها و زنجیرها را از بین ببریم برخی‌ها، خودخواهی، قدرت‌طلبی‌ و لوس‌بازی را کنار بگذارند و اجازه بدهند که ملت ایران پرواز کند و نباید مانع ملت ایران شوند. ایران باید در عرصه‌های گوناگون در قله‌های بلند قرار بگیرد و این شایستگی ملت ایران است.

مراسم افتتاحیه نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت/  آذر ماه ۱۳۹۱