دکتر محمود احمدی نژاد امروز(پنجشنبه) ۴ شهریور ۱۳۹۵، در اجتماع بزرگ مردم قزوین و در گرامیداشت یاد و خاطره مدیریت مردمی و انقلابی شهید رجایی۱  به سخنرانی پرداخت. 

در ادامه تصاویری از بدرقه دکتر احمدی نژاد توسط مردم قزوین را مشاهده می کنید:

SAED3377 SAED3379 SAED3386 SAED3398 SAED3368

425207726_129431 425434030_74416 425317757_130788 425203724_129868 425729461_73207 426105781_39212

1F6A1121