دکتر محمود احمدی نژاد به دعوت شورای تبیین آرمان های انقلاب اسلامی و بازخوانی خط امام و رهبری، پنجشنبه (۲۴ تیرماه) در مسجد جامع خامس آل عبای شهرستان ملارد سخنرانی کرد.

badreaghe (2) badreaghe (1) badreaghe (3) badreaghe (4)  badreaghe (6) badreaghe (7) badreaghe (8) badreaghe (9) badreaghe (10) badreaghe (11) badreaghe (12) badreaghe (13) badreaghe (14) badreaghe (15) badreaghe (16) badreaghe (18) badreaghe (19) badreaghe (20) badreaghe (22)badreaghe (17) badreaghe (21) badreaghe (22) badreaghe (23) badreaghe (24)   badreaghe (29)   badreaghe (32) badreaghe (33)   badreaghe (27)