1-37

آلوده کردن فضا و تخریب چیز بدی است، تعداد مهم نیست، عمل، عمل بدی است، انتقاد چیز خوبی است اما تحریف و خبر غیر صحیح خیلی بد است، رسانه‌های مکتوب ما یک بار به خاطر تسلط و نفوذ برخی گروه‌ها اعتماد مردم را از دست دادند، نباید کاری کنیم که بی‌اعتمادی ادامه یابد، باید اعتماد باشد، اما این که دائم تحریف کنند و مطالب غیر واقع باشد، درباره خود من صدها خبر دروغ و بعدش هم مقاله می‌نویسند، اینها چیز خوبی نیست.

نشست مطبوعاتی/ ۲۳ آبان ۱۳۸۵