دکتر محمود احمدی نژاد: هفته بسیج، هفته‌ای است که به فرمان امام راحل یک فرهنگ، مکتب و روحیه اصیل آسمانی در ایران پایه‌گذاری شد. بسیج یک تشکل، قشر و گروهی خاص نیست، بسیج یک مکتب، فرهنگ و راه و روش زندگی متعالی و سعادتمند است و در حقیقت بسیج مدرسه عشق و اخلاص و مکتب پاکی است. بسیجی کسی است که جز رضایت خدا و قرب الهی به هیچ چیز دیگر نمی اندیشد، اگر فرهنگ بسیج در هر قشر، مکان و شهری گسترش یابد فضای آنجا را دل‌انگیز، امیدآفرین و نشاطبخش خواهد کرد. فرهنگ بسیجی، فرهنگ کار برای خدا، خدمت و تواضع به مردم و ایستادگی در برابر قدرت‌های فاسد و فرهنگ پاکی و عزت‌طلبی است، فرهنگ بسیجی فرهنگ در کنار مردم، با مردم و برای مردم بودن است و در حقیقت بسیج باید نماد خدمت بی‌ منت به آحاد مردم و اقشار مختلف جامعه باشد. بسیج را عشق به همه خوبی‌ها، مردم و صالحان است , بسیجی چون عاشق خداست در نتیجه عاشق مردم و فدایی عزت ایران و مکتب و فرهنگ الهی حاکم بر این سرزمین است و در واقع هر کس که در خدمت ملت و پیشرفت کشور باشد، او یک بسیجی واقعی خواهد بود.

IMG_3868722508639