زمانی که ملت ایران به عنوان یک ملت متمدن و بافرهنگ بر خلاف تمدن‌های اصلی بشری با آغوش باز اسلام را پذیرفت باز به خاطر عشق به بهار بود و حقیقت بهار را در پیام پیامبر انتخاب کرد.

Iran's President Mahmud Ahmadinejad gest

می‌دانید که انسان دردانه هستی است، همه عالم برای انسان است. خداوند انسان را خلق کرده تا بهاری زندگی کند. بهاری بیاندیشد. خدای انسان را برای زندگی در زمستان خلق نکرده است. بهار حقیقی انسان در سایه استقرار عدالت، توحید و عشق به دست می‌آید. جایی که تمام انسان‌ها دل خود را مالامال از عشق به دیگران کنند. برای سعادت انسان های دیگر تلاش و فداکاری کنند. بهار انسان زمانی است که در آن خبری از غم، غصه، تبعیض و ظلم و تحقیر انسان ها نباشد و انسان در جایگاه حقیقی خود قرار بگیرد.

انسان بالاترین درجه هستی خداوند است گرچه در نظام خاکی آفریده شده اما جایگاه شایسته انسان جلوه جلیل خداست. بهار انسان زمانی است که تمام انسان‌ها آئینه جلوه خداوند شوند، تمام پیامبران به دنبال این بودند تا بهار انسانیت را به انسان‌ها یادآوری کنند، آمده‌اند تا دست انسان را بگیرند و برای رسیدن به بهار یاری کنند. ملت بزرگ ایران در طول تاریخ به دنبال بهار بوده است، اولین ملتی که حقیقت بهار را شناخت و برای رسیدن به آن حرکت کرد ایرانیان بودند. در ابتدای هر بهار نوروز اولا تجدید میثاق ملت ایران با بهار است و ثانیا نشانه اراده ملت ایران و عمق خواست آنان برای رسیدن به بهار حقیقی است.

هر سال این میثاق برای رسیدن به بهار تجدید می‌شود. چند هزار سال است که ملت ایران در هزار بهار و در افقی بالاتر با بهار تجدید میثاق می‌کنند. نوروز جشن انسان است و یادآور بهار و برای رسیدن به بهار است، نوروز جشن همدلی است. جشن بازگشت به حقیقت انسان است، اگر ملت ایران پیام زرتشت را گرفت و پای آن جانفشانی کرد به خاطر آرزوی عمیق ملت ایران برای رسیدن به بهار بود.

زمانی که ملت ایران به عنوان یک ملت متمدن و بافرهنگ بر خلاف تمدن‌های اصلی بشری با آغوش باز اسلام را پذیرفت باز به خاطر عشق به بهار بود و حقیقت بهار را در پیام پیامبر انتخاب کرد. امروز هم ملت ایران به دنبال بهار است، امروز حوادث می‌آیند و می‌گذرند. فراز و نشیب‌ها می‌آیند و می‌گذرند آنچه می‌ماند جوهر و حقیقت یک ملت است. ما خدا را سپاسگزاریم که ملت ایران از ابتدای تاریخ ملتی پاک، مومن، موحد و عاشق بهار و عاشق انسانیت بوده است.