بوی عطر بهار، بوی عطر بهار نرگس در فضای عالم پیچیده است. به خدا هر جای دنیا که می رویم می بینیم که فوج فوج مردم دارند از این طاغوت ها می برند و و دست به آسمانند.

Mahmoud-Ahmadinejad (1)

شیطان قسم خورد به خدا که حالا که انسان را برتر از من خلق کردی، من می روم پدر همه شان را در می آورم، نمی گذارم بیایند به سمت تو. شیطان امروز هم در دنیا بساط درست کرده و حکومت جهان را در دست گرفته برای اینکه نگذارد انسان ها به آنجا برسند. باید این بساط طاغوتی و این بساط شیطانی حاکم بر مراکز قدرت جهانی با همت ملت ها و با قدرت ملت ها زیر و رو بشود و به فضل الهی به جای آن حکومت عدالت سرشار از ایمان و زیبایی و عشق به انسان ها یعنی حکومت مولای ما حضرت ولی عصر( عج) برپا شود. این آغاز راه خلیفه اللهی انسانهاست.

تازه زندگی انسان ها شروع می شود. تازه آن چیزی که خدا خواست محقق می شود، زیبایی ها می آید، تازه زندگی کردن کیف دارد و این نزدیک است؛ به لطف خدا نزدیک است. به دل خودتان مراجعه کنید، ببینید چقدر دل های تان دارد می زند در انتظار آن روز. اصلا جمهوری اسلامی درست شد برای اینکه بشریت را ببرد به سمت آن روز و آن روز را جلو بیاندازد و به فضل الهی آن روز در راه است. بوی عطر بهار، بوی عطر بهار نرگس در فضای عالم پیچیده است. به خدا هر جای دنیا که می رویم می بینیم که فوج فوج مردم دارند از این طاغوت ها می برند و و دست به آسمانند.

۱ اسفند ۱۳۹۳/ سخنرانی در مسجد نظیروندی تبریز