38017_680

 

تجربیات سال های اخیر نشان داد که نقش مدیران کشور در پایبندی و ترویج ارزشهای انقلاب و در حقیقت اعتلای حیات انسانی سربلندی،عزت، پیشرفت ایران عزیز و رفع محرومیت ها تا چه حد مهم و کلیدی و عدم پایبندی تا چه اندازه مضر و غم انگیز است ؛ تجربه های تلخ و شیرین پیش روی ماست.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

سال نو و احیای طبیعت علامتی از حیات برین عالم معنا و اعتلای توجهات انسان کامل به جهان انسانی است.
در این ایام هر انسانی در درون خود انبساط و شوق ناشی از این پدیده را ادراک و احساس می کند.
امید که سال نو با عنایات الهی و توجهات امام عصر(عج) و تکاپو و مساعی مردم شریف ایران سالی پر ثمر، پر رونق و مبارک در همه عرصه های زندگی باشد.
تجربیات سال های اخیر نشان داد که نقش مدیران کشور در پایبندی و ترویج ارزشهای انقلاب و در حقیقت اعتلای حیات انسانی سربلندی،عزت، پیشرفت ایران عزیز و رفع محرومیت ها تا چه حد مهم و کلیدی و عدم پایبندی تا چه اندازه مضر و غم انگیز است ؛ تجربه های تلخ و شیرین پیش روی ماست.

الف) تجربه موفق
تجربه موفق دولت های نهم و دهم که به قول رهبری معظم انقلاب “دولت حرکت و اقدام، همراه با جدیت در خدمت به مردم و تلاش فوق العاده کاری و خستگی ناپذیری با حجم کاری بسیار بالا و پر شتاب رییس جمهور و همکارانشان در دولت نسبت به همه دوره های دیگر، دولتی که انقلاب را به ریل اصلی خود برگرداند و شعار های انقلاب را زنده و برجسته کرد” تبیین شد، دولتی که شبکه مدیریتی انحصاری را در هم شکست و راه را برای ورود فرزندان شایسته ملت به خدمت گزاری گشود.
دولتی که عزت، اقتدار و عدالت خواهی ملت ایران را در سطح جهانی مطرح کرد و نشان داد و با تکیه بر ارزش های فطری بشری، ملت های جهان را به برپایی عدالت و مبارزه با مستکبران ترغیب و تهییج نمود و روحیه شهامت، شجاعت و آزادگی را ترویج کرد.
• دولتی که بزرگترین پروژه های افتخار آفرین را با تمام قوا به مرحله اجرا گذاشت، نظیر پروژه های هسته ای، فضایی، نانو و صد ها پروژه علمی و تحقیقاتی و تولیدی و ….
• دولتی که قدم های غرور آفرین در سازندگی کشور، محرومیت زدایی و در آبادانی مناطق دور دست برداشت.
• دولتی که بر عدالت پای فشرد، اصل ۴۴ قانون اساسی را اجرایی کرد و حدود ۴۵ میلیون نفر سهام عدالت را تقدیم نمود و برای اولین بار با جلوگیری از اسراف انرژی و با هدفمندی یارانه ها، سالیانه دهها میلیارد دلار صرفه جویی کرد و با تلاش طاقت فرسا توانست بخشی از یارانه ها را عادلانه به مردم برگرداند.
• دولتی که بی ملاحظه از حقوق ملت دفاع کرد و در برابر زیاده خواهان ایستاد و …
ب) تجربه تلخ بی توجهی به آرمانها و ظرفیت های کشور و ملت
این نوع تجربه هم متاسفانه جلوی روی ماست و آثار آن عبرت انگیز است، بعضی از ویژگی های آن به شرح زیر است:
• خود باختگی و انفعال در برابر قدرتهای خارجی
• غفلت و بی توجهی به عظمت و شأن ملت و دست کم گرفتن مردم که نتیجه آن مرعوب شدن در برابر مستکبران وتلاش مستمر برای جلب رضایت آنان است.
• کم توجهی و یا بی توجهی به استقلال کشوربا انعقاد قراردادهای نا نوشته و یا مکتوب محرمانه که کشور ما را ده ها سال متعهد به بیگانگان در قبال حقوق مسلم خود کرده است.
بی توجهی به توان و ظرفیت های داخلی کشور و تقریبا رها کردن تولید داخلی
• به کار بستن نسخه های اقتصادی غیر بومی و لیبرالیستی تا آنجا که حدود ۷۰% از صنایع کوچک و متوسط و بخش مهمی از صنایع بزرگ تعطیل و یا ورشکسته شدند.
• بی توجهی به غرور و افتخار ملی مردم با به تعطیلی کشاندن و یا کاهش چشمگیر فعالیت ها در صنایع و فناوری های هسته ای، فضایی و نظایر آن.
• به تعطیلی کشاندن پروژه های بزرگ و یا پر هزینه کردن آن نظیر پروژه مسکن مهر
• ایجاد نا امیدی و نارضایتی عمومی
فاصله گرفتن از امانتداری و صدق. پوشاندن نا کارآمدی ها و رفع مسئولیت خود با ایراد تهمت های ناروا و مطالب خلاف واقع در حق دولت های نهم و دهم به خصوص در حق فرزند رشید، عدالت خواه و انقلابی رئیس جمهور محبوب ملت قدر شناس ایران در دوره نهم و دهم به عنوان یک رویه ثابت، ضربه بزرگی به اخلاق دولت مردی وارد کرده است. و البته ده ها چالش و مسأله دیگر.• ناگفته نماند اقدامات مثبتی هم انجام شده است که در مقابل چالش های مذکور کمرنگ است. همچنین افراد لایق و دلسوزی در دستگاه اجرای کشور و در سطح مدیران هستندکه فریاد آن ها به جایی نمی رسد و فرصت خدمت موثر ندارند.
ج) راه برون رفت
با چنین تجربیات تلخ و شیرینی که سایر قوا، سازمان ها و نهاد های غیر دولتی هم در آن نقش آفرین هستند و با توجه به فرصت انتخابات ریاست جمهوری که حدود ده هفته تا برگزاری آن باقی مانده است چه راه برون رفتی وجود دارد؟
بدون تردید استقرار یک دولت انقلابی کارآمد و برخوردار از آرای بالای ملت و البته مستظهر به حمایت همه قوای کشور می تواند با تلاش مضاعف کشور را از مشکلات موجود عبور دهد.• رئیس جمهور و دولتی که:
به این جمله تاریخی امام بزرگوار که فرمودند “نهضت ما ادامه نهضت انبیا الهی است”مؤمن و مقید باشند و همه همت خود را در زدودن زنگار ها، باز کردن غل ها و زنجیرهای شیطان، تمهید زمینه های تزکیه و تعلیم و اقامه قسط و برکشیدن انسان ها به درجات متعالی و تقرب به خدا و اولیا او و در نهایت کمک به انجام آن ماموریت بزرگ الهی به دست انسان کامل و امام عدالت گستر و مهرپرور مصروف دارند.
• تنها کسانی می توانند در مسیر انقلاب حرکت کنند که مؤمن و متعهد به این آرمان ها بوده و در پیشگاه ملت آزموده باشند.
• اهل صدق و امانت باشند و سکانداری دستگاه اجرا و سایر قوا را امانتی از ناحیه خداوند متعال و فرصتی طلایی برای خدمت به مردم و ابتلاء عظیم الهی بدانند.
• از قدرت ایمان و روح بلند برخوردار باشند تا با وقوع یک حادثه و یا تشر دشمن منافع ملت را بر باد ندهند و بتوانند با تحمل سختی های مسیر بار را به مقصد برسانند.
• به شکوه و عظمت ملت ایمان داشته و نماد اراده آنان باشند و در برابر دشمنان محکم، استوار و هوشیارانه بایستند.
• با مردم و نخبگان امین مشورت کنند و به شایستگی ملت در حل مشکلات گوناگون اقتصادی و فرهنگی متکی باشند.
• از جنس مردم و در کنار مردم و خدمتگزار آنان باشند.
• از آفت اشرافیگری، اسراف و دنیا طلبی برکنار و منافع کشور و مردم را بر منافع شخصی و گروهی و منافع قدرت های بزرگ ترجیح دهد.
• عزم جزم در مبارزه با فساد و رانت خواری و سوء استفاده کنندگان از جایگاه های قدرت و حلقه ها و خاندان های زر و زور داشته باشند.
• عدالتخواه باشند و استقرار عدالت را آرمان بزرگ خود بدانند.
• به معنای ویژه ی انقلابی اش استکبار ستیز باشند.
• با روحیه تهاجمی در برابر زورگویان بین المللی بایستند و حقوق ملت را اعاده کنند.
• با غرب باوری وغرب زدگی در بدنه ی مجموعه های دولتی مبارزه کنند و از حضور گرایشات سکولاریستی در بدنه ی مجموعه مدیران کشور جلوگیری کند.
• با متخاصمین و متقابلین ارزش ها و مفاهیم اساسی انقلاب و منطق امام و رهبری بزرگوار مقابله روشنگرانه و پیامبر گونه داشته باشند.
• در ایجاد تحول جرئت داشته باشد.
• جایگاه کشور را در عرصه سیاست خارجی و بین المللی ارتقا دهند.
• به پیشرفت کشور در زمینه های مختلف به خصوص در علم و فناوری و تولید ملی اهتمام ورزند.
• با شهامت و یاری جستن از همه قوا و نخبگان کشور طرح هدفمندی یارانه ها را کامل و تمام و کمال اجرا کنند و کام ملت عزیز را با بهره مندی از منافع کشورشان شیرین و حداقل معیشت قابل قبول را برای آنان فراهم نمایند.
• حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم و اصلاح ساختارهای پولی ومالی کشور را در صدر برنامه های خود قرار دهند.
• به ماموریت تاریخی ملت عزیز ایران در استقرار عدالت جهانی و برافراشتن پرچم توحید بر قلل جهان و نجات محرومان و مستضعفان از سیطره جهان خواران، مومن و پایبند باشند.
• و نهایت اینکه به قانون اساسی کشور و به اصل مترقی ولایت فقیه که رهبری انقلاب و عمود خیمه نظام، محور وحدت و مقتدای ملت است، و به خط امام بزرگوار (ره) متعهد، پایبند و ملتزم باشند.
تداوم حیات و نهضت انقلاب اسلامی صرفا با پایبندی به راه امام میسر است.امید است در سال نو مردم عزیز و بصیر ایران با حضور شکوهمندانه خود کسی را به مدیریت اجرایی کشور انتخاب کنند که عزت و اقتدار و شکوه آنان را احیاء و در مسیر و ریل انقلاب اسلامی حرکت نماید.
خداوند متعال راه های سعادت و خوشبختی ملت ما و سایر ملت ها را بگشاید و سال نو را سال ظهور حضرت مهدی (عج) و سال عبور از همه مشکلات قرار دهد و رهبری عزیز ما را حفظ، سالم و مؤید بدارد بفضله و کرمه.
ثمره هاشمی
( اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دکتر محمود احمدی نژاد )