چند سالی است که کشورهای مسلمان دچار التهاب و تحولات بسیار مهمی هستند که سرنوشت مسلمانان و به نوعی جهان به آن وابسته است. باید مراقب باشیم که لحظه‌ای غفلت ممکن است دشمنان و صهیونیست‌ها را برای صد سال بر منطقه و کشورهای ما مسلط کند.

بر همین اساس چند پیشنهاد تقدیم می‌نمایم و امیدوارم مورد توجه شما دوستان قرار گرفته و مؤثر واقع شود.

وحدت و همدلی؛  اولین لازمه تأمین حقوق اساسی ملت‌ها و مقابله با طراحی‌های دشمنان، وحدت و همدلی است.

پیامبر عزیز ما پیامبر وحدت است و ما را به برادری فرا خوانده است. خداوند یکی است، قرآن یکی، دین اسلام یکی و پیامبر ما یکی است. او ما را دعوت به برادری و زندگی سعادتمند در سایه توحید و عدالت و آزادی و کرامت کرده است.

اگر همدلی لازم محقق نشود خطر در کمین است. این خطر شامل همگان است و هیچ کس از آن مصون نیست. زیاده‌خواهانی را که در آرزوی استیلا بر انرژی و منابع سرشار منطقه‌اند نمی‌توان به دوستی برگزید و به وفاداری آنان اعتماد کرد، زیرا آنها فقط به منافع نامشروع و نامحدود خود می‌اندیشند. پایان کار کسانی که فریب وعده‌های دروغ آنها را می‌خورند سخت و تلخ و قضاوت تاریخ درباره فریفتگان بسیار سنگین خواهد بود.

تأمین حقوق مردم در سایه وحدت و همدلی محقق می‌شود. درگیریها به ضرر همه است. هر گلوله‌ای که شلیک می‌شود و هر یک نفر که به زمین می‌افتد کینه‌ها و مشکلات عمیق‌تر و حل مسائل سخت‌تر می‌شود.

هر کس که فرمان درگیری می‌دهد و یا به دنبال تشدید کینه‌ها و درگیری‌هاست در خط دشمن است. برادری و دوستی بهتر از دشمنی است.

رمز و راز پیروزی، همدلی و وحدت همگان و کنار گذاشتن اختلافات و خودخواهی‌ها و برتری‌جویی‌ها و گفتگو و تعامل سازنده و برادرانه است.

سخنرانی در اجلاس فوق العاده همکاری اسلامی در مکه/ ۲۵ مرداد ۱۳۹۱