درجا زدن ها و نداشته هایمان جایی است که از انقلاب فاصله گرفته ایم. اهداف انقلاب همه آن چیزهایی است که بشر بر اساس فطرتش مطالبه کرده است. تبیین انقلاب باید بطور دائم صورت گیرد، مخصوصا اینکه الان وسط کار هستیم.

109658 copy

ما هرچه داریم از انقلاب اسلامیست، امروز ایران و جامعه انسانی بدون انقلاب بی معناست.

درجا زدن ها و نداشته هایمان جایی است که از انقلاب فاصله گرفته ایم. اهداف انقلاب، همه آن چیزهایی است که بشر بر اساس فطرتش مطالبه کرده است. تبیین انقلاب باید بطور دائم صورت گیرد، مخصوصا اینکه الان وسط کار هستیم. قبل از انقلاب افراد فعال در عرصه انقلاب زیاد نبودند که به رهبری امام (ره) حرکت کرده و بدنه جامعه را با خود همراه کردند. امام (ره) در آن مقطع و در سطح فهم همان زمان، انقلاب و آرمان ها را تئوریزه کرد، اما بعد از پیروزی انقلاب سطح جامعه بالاتر رفته و نیازمند کار و تلاش بیشتر برای تبیین و تئوریزه کردن مبانی انقلاب هستیم.

اگر از انقلاب فاصله بگیریم هم دچار بی هویتی خواهیم شد و هم دچار سرگشتگی. هر جا در این ۳۶ سال در اوج بودیم محصول تکیه بر آرمانهاست و هرجا به مشکل برخوردیم نتیجه دوری از آن است.

یکی از مهمترین اصول انقلاب کار برای خدا است. اوایل انقلاب از افراد خواهش می کردند تا پستی را بپذیرند اما الان نه تنها افراد به دنبال پست ها می دوند بلکه میلیاردها تومان خرج می کنند تا به منصبی برسند. این به معنای جداشدن از راه انقلاب است.

باید رفتارها و عملکردها را از انقلاب تفکیک کنیم. انقلاب یک حرکت تاریخیست که باید تمام جهان را نجات دهد. اگر در عملکرد اجزای جمهوری اسلامی اشکالی پیدا شد، انقلاب تمام نمی شود بلکه باید خودمان را با آن تطبیق دهیم.

برای تبیین آرمانها نیازی به فریاد زدن نیست. امروز ملت ایران خیلی انقلابی تر از ۳۰ سال قبل است. اظهار نظرات و مطالبات مردم، عمق آرمانهای انقلاب را نشان می دهد.

۲ اردیبهشت ۹۴ / دکتر احمدی نژاد در دیدار جمعی از دانشجویان دانشگاه امام خمینی (ره) قزوین