پس از حضور دکتر محمود احمدی نژاد در ترکیه که به دعوت فاتح اربکان رییس بنیاد خیریه نجم الدین اربکان و برای سخنرانی در مراسم سالگرد نجم الدین اربکان صورت گرفته بود، پایگاه اطلاع رسانی Ahmadinejad.ir تصاویری ویژه از حضور صمیمانه مردم ترکیه در کنار دکتر احمدی نژاد و ثبت عکس های یادگاری را در این سفر منتشر می کند.

IMG_7021 copyIMG_7064 copyIMG_7510 copyIMG_7583 copyIMG_7588 copyIMG_7590 copyIMG_7592 copyIMG_7601 copyIMG_7614 copyIMG_7718 copyIMG_6296 copyIMG_6402 copyIMG_6420 copyIMG_6895 copyIMG_6420 copyIMG_6898 copyIMG_6902 copyIMG_6910 copy