در سخنرانی خود در سازمان ملل آغاز و پایان سخنانم با نام امام بود که برخی‌ها اعلام می‌کردند بسیاری از افرادی که در آنجا حضور دارند این موضوع را نمی‌فهمند اما در سال‌های اخیر دیدیم که ذکر نام امام چه تاثیری داشته است. برای اصلاح وضع موجود هیچ گزینه‌ای جز حاکمیت امام زمان وجود ندارد، امام زمان برای همه انسان‌ها و همه موجودات عالم است، همانطور که پیامبران برای همه انسان‌ها هستند.

اگر عدالت حقیقی در جهان برپا بود، میلیاردها انسانی که آمدند و رفتند، طعم انسانیت را می‌چشیدند، امروز وظیفه ما این است که برای جایگزینی حاکمیت امام عصر (عج‌) به جای وضع موجود، تلاش کنیم. نظم فعلی رفتنی است و باید جایگزین آن را ارائه کنیم و مدل جایگزین غیر از حکومت امام عصر (عج) نیست. روحانیون مسیحی نمی‌توانند دم از حضرت مسیح بزنند، اما در برابر ظلم، تبعیض و کشتار انسان‌ها سکوت کنند.

۱۶مهر۹۰