دکتر محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶ در آرامستان ابن بابویه شهرری حضور پیدا کردند. ایشان پس از زیارت حرم امام زادگان هادی(ع) و بی بی خاتون(س) و مزار جناب شیخ صدوق(ره) که در این آرامستان واقع است، بر سر مزار جهان پهلوان تختی، شیخ رحبعلی خیاط، دکتر حسین فاطمی، مرحوم موذن زاده اربیلی و همچنین شهدای قیام ملی سی نیز حضور پیدا کردند و ضمن قرائت فاتحه ؛ یاد و نام ایشان را گرامی داشتند.

SAED1854 SAED1859 SAED1942 SAED1952 SAED2042 SAED2050