دکتر محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۶، در میان استقبال گرم و صمیمی مردم وارد فرودگاه رامسر گردیدند و پس از زیارت بارگاه امامزاده ابیض(ع) و مزار شهیدان گلزار شهدای شهر چابکسر و همچنین نثار فاتحه بر مزار مرحوم قهرمانی استاندار سابق استان های گیلان، مازندران و گلستان، در مراسم ختم آن مرحوم در مسجد حجت ابن الحسن(عج) شهر چابکسر حضور پیدا کردند که مورد استقبال و ابراز احساسات پرشور مردم واقع گردید.

مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (1) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (2) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (18) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (19) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (20) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (21) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (22) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (23) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (24) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (26) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (28) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (31) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (41) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (42) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (44) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (45) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (46) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (47) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (48)