نشست خبری دکتر محمود احمدی نژاد با رسانه ها روز چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ با همراهی حمید بقایی در جنت آباد تهران برگزار شد. 

1F6A8744 1F6A9998 IMG_6712 IMG_6681 1F6A0016 IMG_6741 1F6A0053