2c43c52253

اینکه حج برای یک بار در طول عمر واجب شده است به معنای آنست که باید از ره توشه این سفر برای یک عمر زندگی سعادتمند، عزتمند و حیات بی‌نهایت اخروی ذخیره‌سازی معنوی کنیم، چرا که لحظه به لحظه این سفر، الهی و سراسر بارش رحمت خدای متعال است و نباید حتی ثانیه‌ها را در آن از دست داد.

استفاده از ظرفیت معنوی حج برای تعالی جامعه بشری و ملت ایران یک امر واجب است، حج رکن و پایگاه حکومت جهانی و تمرینی برای پیوستن به امام عصر(عج) و همراهی اوست حج محل فریاد توحید، عدالت و مهرورزی بوده و حجاج ایرانی سفرای ملت ایران، مکتب اسلام ناب و حکومت جهانی مهر، عدالت و توحید هستند.

سفر حج و رفتن به مکه در حقیقت میثاقی برای تبعیت از امام است، آن مرکز حکومت جهانی و متعلق به امام است. امام روح حج و حقیقت آن است و امروز خدا را سپاسگزاریم که ملت ایران پیشگام بشر در شناخت، معرفی و تبعیت از امام هستند. امیدواریم روزی برسد که حج بشر با حضور امام و دریافت مستقیم آحاد بشر از وجود وی برگزار شود.

۲۴شهریور۹۱