حج رکن و پایگاه حکومت جهانی است. حج تمرین پیوستن به امام و همراهی با اوست. حج منهای امام یک عمل بیهوده است. مثل نماز بی وضو و بی نیت قربه الی الله است. حج مرکز حکومت جهانی و حکومت جهانی متعلق به امام است. لحظه به لحظه حج مشحون از نور و وجود امام است. اصلا رفتن به مکه به معنی رفتن نزد امام و پیوستن به او و نیز پر کردن قلب از عشق امام و میثاق و تعهد با خدا برای تبعیت از امام است وگرنه یک سنگ است و چرخش و چرخش.
روح و حقیقت حج، امام است. حج بی امام، بی معناست.
حج محل فریاد توحید، عدالت و مهرورزی است. هر حاجی ای که از ایران مشرف میشود، یک پرچم، علامت و سفیر است.

بخشی از سخنرانی دکتر احمدی نژاد در همایش بزرگ حجاج- جمعه ۲۴ شهریور ۱۳۹۱