دکتر محمود احمدی نژاد در یادداشتی با اشاره به دخالت قاضی در تمدید چندین باره هشت ماه زندان انفرادی آقای بقایی و تایید وثیقه سنگین و غیرقابل توجیه ۵۰ میلیارد تومانی برای آزادی وی ، به طرح این پرسش پرداخت که آیا قاضی و دادگاه تحت امر وی از صلاحیت لازم برای رسیدگی به این پرونده برخوردارند؟

 

 

متن یادداشت دکتر احمدی نژاد به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حدیث مفصل بخوان…

در دستگاه قضایی درخواست بازپرس و دادستان برای بازداشت یک فرد و تمدید آن باید به تایید یک قاضی برسد.
در موضوع آقای حمید بقایی، قاضی تعیین شده بدون توجه به نحوه رسیدگی و یا انجام سوال و جواب از آقای بقایی یا وکیل ایشان و درخواست سند و مدارک لازم چندین بار حکم بازداشت موقت را تایید و تمدید کرده است.
علی القاعده در رسیدگی به یک پرونده بازپرس و قاضی باید به طور اتفاقی انتخاب شوند تا مقامات دادسرا و مجتمع‌های قضایی نتوانند پرونده ها را به سوی بازپرس و قاضی خاص هدایت نمایند.
اما امروز همان بازپرس و همان دادستان کیفرخواستی صادر و برای قضاوت به همان آقای قاضی سپرده اند. یعنی قاضی کسی است که قبلاً در مقدمات کار دخالت و در تمام مراحل مشارکت داشته است.
این بدان معنا است که دستگاه قضایی ابتدا تصمیم به محکومیت کسی می‌گیرد و سپس مراحل رسیدگی را آغاز می‌نماید.
درباره جناب آقای بقایی از ابتدا مانند محکوم با ایشان برخورد کرده و از همان روز اول مجازات را شروع کرده اند.
قاضی محترم در دو مرحله با بازداشت و حبس انفرادی آقای بقایی به مدت هشت ماه موافقت کرده و در واقع قبل از هرگونه محاکمه ای، ایشان را به مجازات رسانده است. اکنون این سئوال مطرح می شود که چگونه ممکن است قاضی مزبور در باره پرونده آقای بقایی قضاوت عادلانه ای داشته باشد؟
با کدام منطق حقوقی می‌توان ادعا کرد که این قاضی و دادگاه تحت امر وی ، از صلاحیت لازم برای رسیدگی به این پرونده برخوردارند؟
آیا می‌توان با خیال راحت به انتظار تحقق عدالت نشست و اطمینان حاصل کرد که در این روند رسیدگی ، شائبه سیاسی وجود ندارد؟ با این فرض دور از ذهن ، که مقامات قضایی در پرونده به دنبال کار سیاسی نیستند ، آیا این فرض حداقلی وجود ندارد که قاضی محترم به خاطر تمدید چندین باره قرار بازداشت موقت و تایید وثیقه سنگین و غیرقابل توجیه ۵۰ میلیارد تومانی ، شجاعت لازم برای اعلام برائت جناب آقای بقایی را نداشته باشد؟
در این شرایط چگونه می‌توان انتظار اجرای عدالت را داشت؟ آیا این همان دستگاه قضایی است که ملت ما در انقلاب مشروطه و در انقلاب اسلامی مطالبه کرده است؟

محمود احمدی نژاد

خادم ملت

۱۳۹۶/۰۶/۲۵