8030-26311

حضرت زهرا(س) در برگیرنده عصاره و خلاصه همه رسالت پیامبران و عظمت آن‌ها بوده و این هدایت ها از طریق او در عالم هستی جاری می‌شود. حضرت زهرا (س) تنها به مسلمانان تعلق نداشته بلکه همانگونه که حضرت مریم متعلق به تمام بشریت است او نیز به تمام بشریت تعلق دارد. حضرت زهرا(س)، نقطه اتکاء روحی حضرت رسول اکرم(ص) و امیرالمومنین(ع) است.

December 07, 2013