96660

حضرت زهرا(س) اول مظلوم همه عالم است، مظلوم تر از آن کسی نیست. خیلی ها فکر می کردند مگر می شود کسی دختر پیامبر باشد و مظلوم باشد، کسی جانشین پیامبر باشد و مظلوم باشد. دیدیم که علی فاطمه در اوج قدرت اوج مظلومیت را هم تحمل کرد.

در اوج هیاهوهای دنیاطلبان باید دل ما برای فاطمه زهرا(س)، امیرالمؤمنین و برای مظلومیت فرزند فاطمه حجت بن الحسن ولی عصر (عج) بسوزد، که در عصر ما مظلومترین مظلومان اوست. می بینید که به نام مسلمانی از نام امام وحشت دارند و در برابر نام امام می ایستند، تمسخر میکنند، خرافه می سازند و توهین می کنند.

مظلومتر از همه امام است. مظلومیت ارثیه زهراست و من میخواهم از زبان شما اعلام کنم دنیا بداند ملت ایران، مظلومیت فاطمی، علوی و حسینی را به افتخار تمجید قدرتهای بزرگ نخواهد فروخت.

دکتر احمدی نژاد در جمع عزاداران حضرت زهرا (س) در میدان ولیعصر- ۷ خرداد ۱۳۸۸