دکتر محمود احمدی نژاد سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ به مناسبت شب ششم ماه محرم، همراه با مردم عزادار در هیئت های عزاداری محبان الحسین(ع) و دارالشفاء میدان ۷۲ نارمک حضور پیدا کردند که حضور ایشان با استقبال گرم و ابراز احساسات پرشور مردم مواجه گردید.