دکتر محمود احمدی نژاد چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۹۶ به مناسبت شب هفتم ماه محرم، همراه با مردم عزادار در مراسم  دسته عزاداری هیئت شاه حسین گویان قره آغاج تبریز در میدان منیریه تهران حضور پیدا کردند که حضور ایشان با استقبال گرم و ابراز احساسات پرشور مردم مواجه گردید.