دکتر محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶ در آرامستان ابن بابویه شهرری حضور پیدا کردند. ایشان پس از زیارت حرم امام زادگان هادی(ع) و بی بی خاتون(س) و مزار جناب شیخ صدوق(ره) که در این آرامستان واقع است، بر سر مزار جهان پهلوان تختی، شیخ رحبعلی خیاط، دکتر حسین فاطمی، مرحوم موذن زاده اربیلی و همچنین شهدای قیام ملی سی نیز حضور پیدا کردند و ضمن قرائت فاتحه ؛ یاد و نام ایشان را گرامی داشتند.

SAED1790 SAED1798 SAED1804 SAED1815 SAED1833 SAED1837 SAED1844 SAED1887 SAED1901 SAED1919 SAED1964 SAED1974 SAED1976 SAED1989 SAED1998 SAED2008 SAED2018