افتتاحیه پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری صبح روز سه شنبه چهارم خرداد ۱۳۹۵، به ریاست آیت الله ابوالفضل میرمحمدی و با حضور تمامی اعضا در محل مجلس قدیم، برگزار شد.

دکتر محمود احمدی نژاد نیز به عنوان مهمان در این افتتاحیه حضور داشت. 

۲۰۱۶-۰۵-۲۵ ۱۹.۳۸.۴۹ ۲۰۱۶-۰۵-۲۵ ۱۹.۳۸.۲۶ ۲۰۱۶-۰۵-۲۵ ۱۹.۴۲.۲۹