دکتر محمود احمدی نژاد صبح پنجشنبه (۱۱ آذرماه) با حضور در اقامتگاه سفیر کوبا در تهران ضمن ابراز همدردی با ملت کوبا و تسلیت برای درگذشت رهبر انقلاب این کشور، یادداشتی در دفتر یادبود بزرگداشت فیدل کاسترو نوشت.

در ادامه تصاویر حضور ایشان را مشاهده می کنید:

SAED5020 copySAED5027 copySAED5038 copySAED5071 copySAED5093 copySAED5107 copySAED5110 copySAED5113 copySAED5127 copySAED5140 copySAED5145 copySAED5156 copySAED5167 copySAED5171 copySAED5197 copySAED5199 copySAED5203 copySAED5205 copySAED5208 copySAED5212 copySAED5224 copySAED5230 copySAED5245 copySAED5250 copySAED5257 copySAED5259 copySAED5264 copy