مراسم اولین سالگرد عروج شهید مدافع حرم، عبدالله باقری (پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۵) با حضور دکتر احمدی نژاد در مسجد امام علی(ع) واقع در خیابان آذربایجان برگزار شد.

IMG_1524
IMG_1525 IMG_1526 IMG_1527 IMG_1528 IMG_1529