اولین گردهمایی سراسری تبیین مبانی و آرمان های انقلاب اسلامی درباره اهمیت و ضرورت بازخوانی افکار و اندیشه های ناب امام خمینی(ره)، با حضور جمع کثیری از فعالین انقلابی از سراسر کشور هم اکنون در حال برگزاری می باشد.

IMG_3994IMG_4018 IMG_4019 IMG_4020 IMG_4024 IMG_4030 IMG_4032 IMG_4049 IMG_4054 IMG_4062 IMG_4077 IMG_4080 IMG_4082 IMG_4087 IMG_4088